Voetreflexologie

Reflexologie is één van de vele vormen van natuurgeneeskunde, waarbij de mens in zijn geheel centraal staat. Binnen de natuurlijke gezondheidszorg is er veel individuele aandacht en wordt er gehandeld vanuit een holistische visie. Het woord holisme komt van het Grieks woord “holos” en betekent “heel”. De mens wordt gezien als een eenheid van lichaam en geest, waarbij alles in verband staat met en invloed heeft op elkaar. Binnen deze visie wordt het eigen genezend vermogen en de activiteit van de mens gestimuleerd. Klachten worden gezien als een signaal. Regelmatig weten mensen hun weg te vinden binnen de natuurgeneeskunde, ook wel alternatieve of complementaire gezondheidzorg genoemd. De reflexologie is als complementaire geneeswijze, uitstekend geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg toe te passen.

Veelal zijn er op de reflexzones signalen te zien of te voelen die duiden op een disbalans, nog voordat het lichaam dit geopenbaard heeft. Daardoor kan reflexzonetherapie ook goed preventief toegepast worden.

Wat is voetreflexologie?

Reflexologie herstelt en/of onderhoudt een onbelemmerde energiedoorstroming in gans het lichaam. Deze energiedoorstroming is de basis van onze gezondheid. Ziekte is vaak het gevolg van energieblokkades.

Alle organen en lichaamsdelen staan in verbinding met plaatsen op de voeten, de handen en de oren. Die plaatsen noemen we “reflexzones“. Massage van deze zones kan energieblokkeringen opheffen en aldus de gezondheid herstellen.

Voetreflexologie is geen geneeswijze op zich. Het relaxeert en harmoniseert het lichaam en verhoogt het zelfgenezend vermogen en de immuniteit.

Zo kunnen bepaalde klachten verminderen en zelfs geheel verdwijnen. Het is een ideale behandeling al of niet in combinatie met andere geneeswijzen, zowel klassieke als aanvullende.

Voetreflexologie is natuurlijk, eenvoudig, aangenaam en preventief.

Wat houdt de behandeling in?

De eerste behandeling duurt ongeveer 75 minuten en begint met een vraaggesprek waarin ik een beeld probeer te vormen van de levensomstandigheden en de eventuele klacht(en) van de cliënt.
Dan onderzoek ik de voeten: ik kijk naar bijvoorbeeld de vorm, de kleur, vlekjes en eelt, de stand van de tenen etc. Ook tast ik de voeten af: zijn ze warm of koud, voelen ze stevig, welke gebieden zijn gevoelig of zelfs pijnlijk. Mijn bevindingen breng ik in kaart en samen met de vragenlijst vormt dit de basis voor een duidelijke doelstelling en een behandelplan.
Doelstelling en behandelplan bespreek ik met de cliënt, daarna maken we afspraken over de hoeveelheid behandelingen en wanneer ze plaats gaan vinden.
Bij iedere volgende afspraak van ca. 60 minuten hebben we een kort gesprek over de vordering van het proces en vindt de behandeling van de voeten plaats.

Behandelingcyclus

Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten worden de eerste 4 à 5 behandelingen met tussenpozen van 1 week gegeven. Daarna is het raadzaam om geleidelijk af te bouwen met tussenpozen van 2 weken. U kunt eventueel na de behandelingencyclus bijvoorbeeld om de 6 weken terug komen voor een ‘onderhoudsbeurt’.

Voor ontspanning of preventief, kunt u éénmalig een behandeling ondergaan óf dit 1 keer per 5 of 6 weken herhalen.

Reacties op de behandeling

Afhankelijk van de persoon kunnen de volgende neveneffecten optreden:
Tijdens de behandeling:

 • Meer dan normaal transpireren
 • Koud of juist warm voelen
 • Prikkelingen
 • Slaperigheid
 • Opkomende emoties

Vlak na de behandeling:

 • Duizeligheid
 • Op wolken lopen
 • Blijheid en ruimte voelen
 • Een energiek gevoel (bergen kunnen verzetten)
 • Loomheid (lekker lui willen liggen)

Uren tot dagen na de behandeling:

 • Het lichaam ontdoet zich van afvalstoffen: de urine is donkerder en meer afscheiding (ontlasting, transpiratie, witte vloed, oorpus e.d.).
 • De afvalstoffen zijn losgekomen en verlaten het lichaam.
 • De (eventuele) huidige klachten kunnen in eerste instantie verergeren; wat zich meestal binnen 3 dagen weer herstelt
 • Oude kwalen kunnen tijdelijk terugkomen om daarna te verdwijnen
 • Veranderde gevoelens op allerlei gebied
 • Een betere bloeddoorstroming
 • Een goede energiedoorstroming
 • Ontspanning van lichaam en geest ( positief denken )
 • De slaap wordt rustiger

Het is van belang dat u uw reflexoloog de veranderingen die optreden doorgeeft zodat hij, indien nodig, de behandeling kan aanpassen en weet waar hij extra aandacht aan moet besteden. Dat helpt hem om weer verder te komen.

Voor wie is het bedoeld

Voetreflexzonetherapie is voor iedere leeftijd geschikt, van jong tot oud.Iedereen met klachten zowel lichamelijk als emotioneel zal door een voetreflexbehandeling eerder de balans tussen lichaam en geest terugvinden waardoor klachten verminderen of verdwijnen. Ook zonder duidelijke klachten zal iedereen die behoefte heeft zich te ontspannen en afvalstoffen wil laten afvoeren baat hebben bij een behandeling, zodat klachten kunnen worden voorkomen.

Hierbij gaat het om klachten zoals:

 • Rug, nek- en schouderklachten
 • Keel, neus- en oorklachten
 • Hoofdpijn/migraine
 • Spijsverteringsproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Depressies (overspannenheid, burn-out, stress)
 • Hormonale storingen (menstruatie-, overgangsklachten, schildklierstoornissen, vruchtbaarheidsproblemen)
 • Urineweginfecties
 • Maag- en darmklachten
 • Diabetes
 • Lymfevaten

Contra-indicaties

 • Bij koorts
 • Bij besmettelijke ziekten
 • Bij acute ontstekingen van vaat- en lymfestelsel
 • Bij ernstige huidproblemen (grote schimmelvelden) en open wonden aan de voeten
 • Bij acute beenontkalking en Südeck-atrofie (door de overgevoeligheid voor pijnprikkels en gevoelsstoornissen)

LEEFTIJD is GEEN contra-indicatie !

Van baby’s tot hoogbejaarden, iedereen heeft baat een bij voetreflexbehandeling