Bij deze massagetechniek wordt de energiestroom, “geest en ziel” in het bijzonder, opgewekt en versterkt. Lichaam, geest en ziel of kortweg de mens in zijn geheel worden bij de psychozone massage betrokken.
Lichaam, geest en ziel worden als het ware gereinigd en hun functie in positieve zin bevorderd.

Tegelijkertijd wordt de doorbloeding in het ganse organisme beduidend verbeterd. De mens bereikt zo steeds weer zijn natuurlijk en harmonisch evenwicht.

Verschijnselen waarbij psychozonemassage als hulpmiddel kan worden overwogen (deze lijst is niet beperkend):

Nervositeit/stress, tablettenmisbruik, slaapstoornissen, depressies, angstaanvallen onzekerheden/remmingen, concentratiestoornissen, lichamelijke en geestelijke verzwakking, overgangproblemen, examenkoorts, eet-, alcohol- en nicotineverslaving.

Waar therapieën zoals reflexologie, acupressuur en massage vooral invloed uitoe­fenen op ons fysieke lichaam, gaat psychozonemassage zich op ons geestelijk welzijn concentreren.